Gündem

Türkiye’de Kadın mı Daha Çok Erkek mi? TUİK Raporuna Göre…

Türkiye’de Kadın mı Daha Çok Erkek mi? sorusunun cevabını arıyoruz! 2017 Tuik raporu konu hakkında ne diyor? Türkiye’de Evliler Bekarlara oranla daha mı mutlu? Hepsinin cevabı bu yazıda! Türkiye’de 2016 yılında, erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubunda kadınların lehine değişmektedir. Peki, 2017 sonuçları nasıl?

Türkiye’de Kadın mı Daha Çok Erkek mi? TUİK Raporuna Göre Erkekler…

Türkiye’de Kadın mı Daha Çok Erkek mi? Türkiye İstatistik Kurumu 07 Mart 2017 yılında güncellemiş olduğu verilerine göre sonuçlar şöyle;

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini kadın nüfusu oluşturuyor. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge kadınların 65 ve daha yukarı yaşlara kadar yaşaması. Tuik raporunun sonuçlarına göre kadınlar bir 80 yıl yaşayacak. Hayat tabloları sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de erkekler 78 kadınların ömür süresi 80,7  buluyor. Tablolara bakıldığında kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor.

Türkiye’de Kadın mı Daha Çok Erkek mi? sorusunun cevabını aldıktan sonra Kadınlar ve Erkeklerin iş yaşamındaki ve eğitim hayatındaki varlıklarının oranlarını inceleyelim!

Türkiye’de Kadın Okuma Oranı

Türkiye’de okuma bilmeyen kadın maalesef çok. Üstelik okuma yazma bilmeyen kadın oranı erkeklerden beş kat daha fazla. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı %19,5 iken bu oran erkeklerde %23,5, kadınlarda %15,6’dır. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı %15,5 olup bu oran erkeklerde %17,9 kadınlarda ise %13,1’dir.

Cinsiyete göre seçilmiş göstergeler, 2015
Türkiye'de kadın mı daha çok erkek mi?

Kadınlar İş Hayatında Ne Kadar var?

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %46 olup, bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %27,5 oldu.

Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek!

Eğitim seviyesi yüksek kadınlar iş gücüne daha çok katılıyor. Oransal olarak inceleyecek olursak; okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %16,1, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı %26,6, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %32,7, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %40,8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %71,6 oldu.

Evlilik! Kadınların %34,3’ü ilk evliliklerini 20-24 yaş aralığında gerçekleştirdi

Yapılan Aile Yapısı Araştırmasında  Türkiye’de ilk evliliklerin %37,5 ile en çok 20-24 yaş aralığında yapıldığı görüldü. İlk evliliğini 20-24 yaş aralığında yapan erkeklerin oranı %41,3 iken bu oran kadınlarda %34,3 oldu.

Türkiye’de Evliler mi Daha Mutlu Bekarlar mı?

Yapılan araştırmalara göre rakamlar şöyle; Evli erkeklerin %60,8’i, evli kadınların ise %68,3’ü mutlu olduklarını beyan etti. Hiç evlenmemiş erkeklerin %54,5’i, hiç evlenmemiş kadınların ise %62,1’i mutlu iken, boşanmış erkeklerin %29’u, boşanmış kadınların ise %35,5’i mutlu olduklarını ifade etti. Eşi ölmüş erkeklerin %53,1’i, eşi ölmüş kadınların ise %50,5’inin mutlu olduğu gözlendi.

Medeni duruma göre mutluluk oranı, 2016

türkiye'de kadın mı daha çok erkek mi

Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında %4,5 iken, 81 yıl sonra bu oran %14,7’ye yükseldi. Türkiye’de bakan sayısı 2016 yılında 27 olup bunların sadece biri kadın oldu. Ülkemizde 2009 yılı yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı oranı %0,9 iken 2014 yılı yerel seçimlerinde bu oran %2,9 oldu. Kadın muhtar oranı 2009 yılı yerel seçimlerinde %2,3 iken 2014 yılı yerel seçimlerinde bu oran %2 oldu.

Dünya’da Kadın mı Daha Çok Erkek mi? merak ediyorsanız…

Cibuu

Yorum Yap